Thuê xe In

Khách hàng muốn thuê xe trên Sàn Giao dịch, sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Liên lạc với Sàn Giao dịch theo các phương thức được chấp nhận, bao gồm:

- Qua internet (tham khảo hướng dẫn sử dụng website dưới đây)

- Điện thoại:

- Fax:

- Chat:

- Gửi tin nhắn:

- Thư tín:

- Giao dịch trực tiếp tại Văn phòng

Các thông tin liên hệ được trình bày phần dưới

Bước 2: Nhân viên giao dịch XeOnline sau khi nhận được yêu cầu của Khách hàng sẽ liên lạc lại với khách hàng theo thông tin liên hệ, làm rõ yêu cầu đặt xe (nếu cần).

Bước 3: Nhân viên giao dịch XeOnline thực hiện thủ tục chọn xe và kiểm tra xe sẽ liên lạc với khách hàng để thống nhất ký kết hợp đồng.

Bước 4: Ký kết hợp đồng: Công ty ECONN Việt Nam nhận ủy quyền của Nhà xe ký kết hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng thuê xe với khách hàng.

Bước 5: Thực hiện hợp đồng

Bước 6: Kết thúc thực hiện hợp đồng và thanh lý

ECONN Việt Nam sẽ giám sát quá trình thực hiện hợp đồng và phối hợp cùng các bên tham gia trong việc xử lý các tình huống phát sinh.