Giới thiệu In

QUY CHẾ GIAO DỊCH

TRÊN

SÀN GIAO DỊCH THUÊ XE TRỰC TUYẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ECNX-QD/2008. 010

ngày  10/11/2008 của Giám đốc Công ty Cổ phần

Dịch vụ và Thương mại ECONN Việt Nam)

Số: ECNX-QC/2008.v01

GIỚI THIỆU

1. Tư cách pháp lý

Sàn Giao Dịch Thuê Xe Trực Tuyến, tên giao dịch viết tắt là XeOnline (Sau đây gọi tắt là “Sàn Giao Dịch”) được thiết lập và tổ chức hoạt động bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại ECONN Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “ECONN”). Sàn Giao Dịch chính thức hoạt động kể từ ngày 09/08/2008.

Về mặt pháp lý, Sàn Giao Dịch là đơn vị hạch toán phụ thuộc của ECONN, được ghi nhận trong Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0103021645 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 16/01/2008. Sàn Giao Dịch được phép sử dụng con dấu của ECONN để thực hiện chức năng hoạt động phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Về mặt tổ chức, Sàn Giao Dịch là một tổ hợp bao gồm:

- Các công cụ giao dịch được tích hợp trên Trang web: www.xeonline.com.vn; thuộc sở hữu hợp pháp của ECONN theo Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 19 tháng 08 năm 2008;

- Các văn phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố. Văn phòng Giao dịch Hà Nội có địa chỉ tại số 76 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội;

- Cơ sở vật chất, máy móc kỹ thuật, nhân sự phục vụ cho chức năng của Sàn Giao Dịch.

2. Chức năng

Chức năng của Sàn Giao Dịch do ECONN quy định tuỳ từng thời kỳ phù hợp với ngành nghề kinh doanh của ECONN, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng sau:

- Đăng tải thông tin về xe ô tô cho thuê và các dịch vụ đi kèm, bảo đảm tính công khai, minh bạch;

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thuê xe của Khách hàng, bảo đảm tiện lợi và nhanh chóng;

- Tổ chức giao dịch đối với xe niêm yết một cách chuyên nghiệp và khoa học;

- Giám sát quá trình thực hiện giao dịch để bảo đảm tính công bằng và bảo vệ quyền lợi cho các Thành viên của Sàn Giao Dịch.

3. Cơ cấu tổ chức

Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất của Sàn Giao Dịch. Các bộ phận giúp việc cho Giám đốc gồm:

- Phòng Điều phối

- Phòng Phát triển Thị trường

- Phòng Marketing

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng ICT