BẢNG GIÁ NIÊM YẾT XE : Huyndai - County, dung tích 3.0, 29 chỗ.
Trường hợp tính giá ĐG (VNĐ) ĐVT Hạn mức Phát sinh Ghi chú
KM TG KM TG LD LX
Ăn hỏi nội thành 1.000.000 Chuyến 100 3 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Hà Nội - Sân bay Nội Bài 2 chiều 850.000 Chuyến 70 3 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Ngoại thành đồng bằng < 200/ngày/2 chiều 1.800.000 Chuyến 200 8 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Ngoại thành đồng bằng > 200/ngày/2 chiều 8.500 Km 0 8 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Nội thành Hà Nội < 100Km 1.200.000 Chuyến 100 8 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Thuê theo tháng 27.000.000 Chuyến 2600 8 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Đám cưới nội thành có ăn tiệc 1.100.000 Chuyến 100 6 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Đám cưới nội thành không ăn tiệc 900.000 Chuyến 100 4 Giờ 8.500 60.000 200.000 0  
Lưu ý : - Tài sản đảm bảo dành cho xe tự lái là: (Chưa xác định), giá trị đảm bảo tối thiểu là: 0
Danh mục từ viết tắt:
- ĐVT: Đơn vị tính
- KM: Kilomet
- TG: Thời gian 
- ĐG: Đơn giá (Được tính theo VNĐ)
- KM: Phát sinh theo km (Được tính theo VNĐ/Một kilomet)
- TG: Phát sinh theo thời gian (Được tính theo VNĐ/Một giờ)
- LD: Phát sinh lưu đêm (Được tính theo VNĐ/Một đêm)
- LX: Phát sinh ăn nghỉ lái xe (Được tính theo VNĐ/Một lái xe)