Bạn đang ở: Home Giới thiệu Quy chế giao dịch Quy trình giao dịch
Quy trình giao dịch Email

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Điều 15: Sơ lược quy trình giao dịch

Điều 16 Nhận Lệnh đặt xe

16.1 Nhận Lệnh đặt Xe là chuỗi công việc từ khi Sàn Giao Dịch nhận được Yêu cầu đặt xe của Khách hàng đến khi Yêu cầu đặt xe được chấp nhận. Yêu cầu đặt xe của Khách hàng sau khi được xác minh và chấp thuận sẽ trở thành Lệnh đặt xe.

16.2 Khách hàng có quyền đặt xe đối với tất cả các Xe được niêm yết, ngoại trừ Xe đang ở trạng thái bận tại thời điểm Khách hàng dự định sử dụng Xe, được thể hiện bằng ký hiệu riêng biệt trên Bảng giao dịch.

16.3 Thủ tục nhận Lệnh đặt xe:

- Nhận Yêu cầu đặt xe theo các điểm từ 16.3.1.i đến 16.3.1.iii

- Khách hàng xác nhận Yêu cầu đặt xe và bổ sung thông tin theo điểm 16.3.1.iv

- Sàn Giao Dịch chấp nhận Yêu cầu đặt xe theo điểm 16.3.2.

16.3.1 Nhận Yêu cầu đặt xe

i)        Thời gian đặt xe:

Sàn Giao Dịch nhận các Yêu cầu đặt xe của Khách hàng vào tất cả các trong tuần và trong khoản thời gian sau:

- Từ thứ Hai đến thứ Bảy: 8h00 – 21h30;

- Chủ nhật: 8h00-17h30;

- Sàn Giao Dịch nghỉ hoạt động vào các ngày lễ, Tết theo qui định của pháp luật.

Ngoài thời gian trên, Sàn Giao Dịch tiếp nhận Yêu cầu đặt xe qua đường dây nóng. Sàn Giao Dịch có thể thay đổi thời gian tiếp nhận Yêu cầu đặt xe trong trường hợp cần thiết. Thông tin về thời gian tiếp nhận Yêu cầu đặt xe được đăng tải trên Trang web.

ii)       Phương thức đặt xe:

Sàn Giao Dịch tiếp nhận Yêu cầu Đặt xe của Khách hàng bằng các phương thức sau:

- Đặt xe qua Trang web: Khách hàng đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến đã được đăng ký, thực hiện chức năng Đặt xe được tích hợp trên Trang web. Một Yêu cầu đặt xe của Khách hàng sẽ được tự động gửi đến Sàn Giao Dịch;

- Gửi Yêu cầu đặt xe: Khách hàng gửi Yêu cầu đặt xe đến Sàn Giao Dịch dưới dạng văn bản qua thư, fax, hoặc các dạng dữ liệu khác qua e-mail, tin nhắn và các phương thức liên hệ nêu tại phần Phương thức Liên hệ;

- Đặt xe qua điện thoại: Khách hàng liên hệ bằng điện thoại với nhân viên của Sàn Giao dịch và trình bày Yêu cầu đặt xe;

- Đặt xe trực tiếp: Khách hàng trực tiếp trình bày Yêu cầu đặt xe tại Văn phòng của Sàn Giao dịch;

- Phương thức khác: Khách hàng sử dụng các phương thức liên hệ khác được chấp nhận theo quy định tại Quy chế sàn để thông báo cho Sàn giao dịch về Yêu cầu đặt xe.

iii) Nội dung Yêu cầu đặt xe

- Nội dung của Yêu cầu đặt xe có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số thông tin trong mẫu Lệnh điều xe, tuy nhiên bắt buộc phải có ít nhất một thông tin để liên hệ với Khách hàng.

- Với những thông tin Khách hàng chưa thể cung cấp đầy đủ, Khách hàng có thể liên hệ với nhân viên của Sàn Giao Dịch theo các phương thức và địa chỉ liên hệ nêu tại mục Phương thức Liên hệ của Quy chế này để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

- Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu Sàn Giao Dịch chọn xe, Khách hàng phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của mình trong số các tiêu chí lựa chọn xe sau đây. Sàn Giao Dịch sẽ căn cứ vào thứ tự các tiêu chí ưu tiên của Khách hàng để lựa chọn Xe:

+ Cước phí vận chuyển/Giá thuê xe;

+ Chất lượng xe; và

+ Chất lượng dịch vụ của Nhà xe.

Nếu Khách hàng không đưa ra các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn Xe, Sàn giao dịch sẽ áp dụng tiêu chí ưu tiên lựa chọn theo quy định tại Điều 17.3.

16.3.2 Xác minh và bổ sung Yêu cầu đặt xe

Sau khi nhận được Yêu cầu đặt xe của Khách hàng, Sàn Giao Dịch sẽ tiến hành xác minh nhằm xác định mức độ tin cậy của Yêu cầu Đặt xe và yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm thông tin bổ sung, trong trường hợp Yêu cầu đặt xe chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, theo các phương thức do Sàn Giao Dịch quyết định tuỳ từng thời điểm. Sàn Giao Dịch có quyền hủy bỏ Yêu cầu đặt xe trong trường hợp không nhận được phản hồi của Khách hàng về yêu cầu xác minh hoặc gặp phải sự cản trở của Khách hàng trong quá trình xác minh.

16.3.3 Sửa đổi hoặc huỷ bỏ Yêu cầu đặt xe

Cho đến trước khi Yêu cầu đặt xe được chấp nhận, Khách hàng có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Yêu cầu đặt xe mà không ảnh hưởng đến quyền lợi khi giao dịch trên Sàn Giao Dịch

16.3.4 Chấp nhận Yêu cầu đặt xe và Lệnh đặt xe

Yêu cầu đặt xe sau khi được Khách hàng xác nhận và Sàn Giao Dịch chấp thuận sẽ trở thành Lệnh đặt xe. Lệnh đặt xe bao gồm các thông tin tương đối đầy đủ về Khách hàng và giao dịch thuê xe cụ thể được nêu tại mẫu Lệnh điều xe trong Phụ lục đính kèm trừ trường hợp Khách hàng chưa lựa chọn được chính xác Xe muốn thuê/sử dụng. Trong trường hợp này, Lệnh đặt xe phải đề cập tới các tiêu chí lựa chọn xe theo quy định tại Điều 16 điểm 16.3.1.iii.

16.3.5 Sửa đổi hoặc huỷ bỏ Lệnh đặt xe

i) Khách hàng có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh đặt xe trước khi ký kết Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe và đặt cọc. Sàn giao dịch phải chấp nhận yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh đặt xe và có quyền trừ điểm uy tín của khách hàng theo quy định về Đánh giá Thành viên.

ii) Cách thức sửa đổi: Khách hàng có thể gửi yêu cầu sửa đổi hoặc hủy Lệnh đặt xe thông qua Tài khoản trực tuyến của Khách hàng hoặc thông báo cho nhân viên của Sàn Giao Dịch theo các phương thức được quy định tại phần Phương thức Liên hệ của Quy chế sàn.

iii) Trường hợp Khách hàng sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh đặt xe sau thời điểm ký kết Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe, Sàn Giao Dịch có quyền áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định tại Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe. Nếu Khách hàng đã đặt cọc cho Sàn Giao Dịch, khoản tiền đặt cọc sẽ thuộc về Sàn Giao Dịch.

Điều 17 Chọn Xe

17.1 Việc lựa chọn Xe chỉ được áp dụng trong trường hợp Khách hàng chưa xác định được chính xác Xe muốn thuê hoặc sử dụng để vận chuyển và trên Bảng giao dịch có nhiều Xe được niêm yết phù hợp với Yêu cầu đặt xe của Khách hàng.

17.2 Thủ tục Chọn xe được thực hiện với sự hỗ trợ của Hệ thống Phần mềm, theo các bước sau đây:

- Nhập Lệnh đặt xe trên phần mềm;

- Thực hiện chức năng Chọn xe trên phần mềm;

- Kiểm tra xe với Nhà xe.

17.3 Các nguyên tắc được áp dụng khi chọn Xe:

- Thỏa mãn Lệnh đặt xe ở mức cao nhất;

- Bảo đảm sự công bằng và bình đẳng giữa các Nhà xe;

- Ưu tiên chọn xe theo thứ tự các tiêu chí ưu tiên của Khách hàng được xác định trong Lệnh đặt xe; Nếu Khách hàng không đưa ra tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn Xe, Sàn Giao Dịch sẽ lựa chọn Xe dựa trên nguyên tắc ưu tiên theo trình tự như sau:

+ Xe có giá rẻ nhất;

+ Xe có chất lượng tốt nhất;

+ Xe có chất lượng phục vụ cao nhất (không áp dụng đối với giao dịch thuê Xe tự lái);

+ Xe có Điểm xe cao nhất;

17.4 Sàn Giao Dịch có trách nhiệm giám sát quá trình chọn xe bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc Chọn xe. Sàn Giao Dịch có trách nhiệm giải trình về thủ tục chọn xe trong những trường hợp cần thiết, khi được Nhà xe yêu cầu.

17.5 Quá trình chọn Xe được hỗ trợ bởi Hệ thống Phần mềm chính xác và hiện đại, cho phép Khách hàng lựa chọn được Xe có chất lượng tốt nhất và với giá cả phù hợp nhất của những Nhà xe uy tín nhất, đồng thời giúp tăng hiệu suất sử dụng Xe niêm yết của các Nhà xe uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Khách hàng và thực hiện nghiêm túc Quy chế sàn cũng như Hợp đồng khung ký kết với ECONN.

Điều 18 Nhà xe chấp nhận Lệnh đặt xe

18.1 Sau khi Chọn xe, Sàn Giao Dịch sẽ yêu cầu Nhà xe chấp nhận Lệnh đặt xe bằng các phương thức liên hệ được chấp nhận tại Quy chế sàn.

18.2 Yêu cầu chấp nhận do Sàn Giao Dịch gửi cho Nhà xe sẽ bao gồm: Biển số xe và các thông tin về xe, Địa điểm và thời gian khởi hành, thời gian thuê, địa điểm và thời gian trả khác/trả xe, tuyến đường, bảng giá áp dụng và các thông tin khác của Lệnh đặt xe. Ngoài ra, đối với trường hợp Khách hàng thuê Xe tự lái, Yêu cầu chấp thuận còn bao gồm các thông tin về:

i) Độ tuổi, hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của Khách hàng;

ii) Bằng lái xe của Khách hàng;

iii) Loại Tài sản bảo đảm mà Khách hàng kê khai và dự định thực hiện;

iv) Trách nhiệm bảo lãnh của Sàn giao dịch (nếu Khách hàng thuộc diện được Sàn Giao Dịch bảo lãnh).

18.3 Nhà xe có nghĩa vụ chấp thuận Lệnh đặt xe của Khách hàng và thông báo cho Sàn Giao Dịch trong vòng mười (10) phút kể từ thời điểm nhận được yêu cầu chấp thuận. Nhà xe được xem là vi phạm nếu từ chối Lệnh đặt xe và Sàn giao dịch có quyền áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định tại Hợp đồng khung.

Điều 19 Ký kết Hợp đồng và đặt cọc

19.1 Sau khi Nhà xe chấp thuận Lệnh đặt xe, ECONN có quyền và nghĩa vụ, với tư cách là đại diện ủy quyền của Nhà xe, ký kết Hợp đồng vận chuyển (đối với xe có người lái) hoặc hợp đồng thuê xe (đối với xe tự lái) với Khách hàng.

19.2 Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe giữa ECONN và Khách hàng được ký kết  trực tiếp hoặc qua hình thức chuyển fax. Sau khi ECONN và Khách hàng ký kết hợp đồng, xe niêm yết là đối tượng của hợp đồng sẽ tự động chuyển sang trạng thái bận trên Bảng giao dịch.

19.3 Tiền đặt cọc sẽ được áp dụng đối với các Khách hàng khi ký kết Hợp đồng vận chuyển với mức bằng 50% Cước phí dự tính trong Lệnh đặt xe, trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa Sàn Giao Dịch và Khách hàng. Khách hàng có thể nộp Tiền đặt cọc trực tiếp cho nhân viên của Sàn Giao Dịch hoặc qua chuyển khoản vào tài khoản của Sàn Giao Dịch. Trong trường hợp thanh toán trực tiếp tại Sàn Giao Dịch, việc giao nhận tiền đặt cọc phải được ghi nhận trong Phiếu đặt cọc theo mẫu đính kèm Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe.

19.4 Trong trường hợp có nhiều Yêu cầu đặt một Xe trên Sàn Giao Dịch, việc lựa chọn Khách hàng để ký kết Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên theo trình tự sau:

i) Ưu tiên Khách hàng đặt cọc trước;

ii) Ưu tiên Khách hàng xác nhận Yêu cầu đặt xe trước;

iii) Ưu tiên Khách hàng có Yêu cầu đặt xe trước;

19.5 Sau khi ký kết hợp đồng với Khách hàng, Sàn Giao Dịch sẽ chuyển cho Nhà xe một Lệnh điều xe. Lệnh điều xe là văn bản pháp lý kèm theo của Hợp đồng khung để thực hiện giao dịch cụ thể.

19.6 Để bảo đảm Nhà xe nhận được Lệnh điều xe kịp thời và an toàn, nhân viên của Sàn Giao Dịch có trách nhiệm thông báo về Lệnh điều xe qua điện thoại cho Nhà xe. Lệnh điều xe sẽ được lập bằng văn bản và theo mẫu quy định tại Hợp đồng khung.

Điều 20 Thực hiện giao dịch

20.1 Các quy định về tổ chức thực hiện giao dịch, bao gồm: điều xe và tổ chức vận chuyển, thanh toán cước phí đối với Xe có lái, bàn giao xe, sử dụng xe và hoàn trả xe, thanh toán tiền thuê xe đối với Xe tự lái, phải được thực hiện theo các quy định trong Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe.

20.2 Sàn Giao Dịch có quyền giám sát quá trình tổ chức thực hiện giao dịch giữa Nhà xe và Khách hàng để bảo đảm chất lượng xe, chất lượng dịch vụ do Nhà xe cung cấp, bảo vệ lợi ích cho Khách hàng và Nhà xe khi có tranh chấp, sự cố xảy ra, đồng thời làm cơ sở để đánh giá điểm uy tín của Thành viên.

 

Giao dịch trực tuyến

Hà Nội 1 - Hotline: 0912254627: xeonline01
Hà Nội 2 - Hotline: 0439333333: xeonline02
TPHCM 1-Hotline: 0909404094: xeonline_hcm
TPHCM 2-Hotline: 0835146528: xeonline_hcm1

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay27
mod_vvisit_counterHôm qua12
mod_vvisit_counterTuần này74
mod_vvisit_counterTuần trước123
mod_vvisit_counterTháng này526
mod_vvisit_counterTháng trước856
mod_vvisit_counterTất cả128721

Trực tuyến (20 phút trước): 1
IP: 3.238.204.31
21 Tháng 10 năm 2021