Đăng ký thành viên Nhà xe In

Để có thể bắt đầu niêm yết và giao dịch xe tại XeOnline, nhà xe cần đăng ký thành viên.

Bước 1: Truy cập vào website www.xeonline.com.vn, nhấp vào mục “Đăng ký”.

articles

Bước 2: Điền đầy đủ và chính xác vào phiếu thông tin yêu cầu, bao gồm:

- Thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, Email và Mật khẩu đăng nhập

- Loại tài khoản: Nhấp vào lựa chọn “Nhà xe”, sau đó chọn loại hình “Cá nhân” hay “Tổ chức

- Các thông tin chi tiết về nhân thân và liên lạc.

Bước 3: Nhập đúng “Mã xác nhận” và nhấp vào “Đăng ký

Bước 4: Sau khi đã đăng ký thông tin xong, nhà xe cần check email vừa dùng để đăng ký phía trên. Trong email do XeOnline gửi tới, cần nhấp vào mục “Kích hoạt” để kích hoạt tài khoản, hoàn tất quá trình đăng ký. Sau khi kích hoạt tài khoản, nhà xe đã có thể đăng nhập tài khoản, niêm yết và giao dịch xe.