Niêm yết mới xe In

Bước 1: Truy cập vào website www.xeonline.com.vn và đăng nhập vào tài khoản thành viên đã đăng ký.

Bước 2: Vào mục “Quản lý tài khoản/Danh sách xe”:

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng “Thêm xe” ở góc phải phía trên của trang:

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu đối với chiếc xe niêm yết và nhấp vào “Cập nhật” để hoàn tất.

Khi điền thông tin cần chú ý:

- Chọn “Hãng sản xuất” rồi mới chọn “Loại xe

- Chọn “Tỉnh/Thành” rồi mới chọn “Quận/Huyện

- Mục “Số chỗ” và “Dung tích”: Chỉ cần nhập số

- Giá: Nhập số, không nhập các ký hiệu phân chia như dấu chấm (.) hay dấu phẩy (,).