Cập nhật bảng giá In

Bước 1: Truy cập vào website www.xeonline.com.vn và đăng nhập vào tài khoản nhà xe của mình.

Bước 2: Vào mục “Quản lý tài khoản/Danh sách xe

Bước 3: Trong Danh sách xe, nhấp vào mục “Giá/DVT” của chiếc xe cần cập nhật.

Bước 4: Bảng quản lý giá hiện ra. Nếu xe lần đầu cập nhật giá, nhà xe cần tạo lập các thông tin ban đầu của bảng giá trước. Để bắt đầu tạo lập, nhấp vào mục “Thêm mới”.

Bước 5: Nhập các thông tin ban đầu cho bảng giá. Sau khi nhập xong, cần nhấp vào “Lưu bảng giá” để lưu giữ thông tin vừa nhập.

Khi nhập thông tin, cần chú ý các mục sau:

- Lưu mẫu: Chọn mục này khi muốn lưu bảng giá đang nhập làm mẫu để sử dụng lại khi nhập chiếc xe cùng loại khác.

- Niêm yết: Chọn mục này khi muốn chiếc xe đang cập nhật bảng giá được niêm yết ngay lên Bảng giao dịch. Cần chú ý là khi chọn mục này, giá chiếc xe đang nhập sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng niêm yết để giao dịch, khi đó nhà xe chỉ có thể xem mà không thể sửa lại thông tin về giá cho thuê xe. Nếu không chọn mục niêm yết, nhà xe vẫn có chức năng sửa đổi các thông tin.

- Từ ngày ... đến ngày...: Khoảng thời gian bảng giá có hiệu lực.

Bước 6: Sau khi tạo lập các thông tin ban đầu của bảng giá, nhà xe cần cập nhật các trường hợp tính giá thuê xe cụ thể (đi sân bay, đi nội thành, đi ngoại tỉnh,...) Để bắt đầu cập nhật, nhấp vào “Thêm mới trường hợp tính giá”.

Bước 7: Chọn một trong các trường hợp tính giá từ danh sách do XeOnline cung cấp

Bước 8: Nhập các thông tin về đơn vị tính, đơn giá, giá tính khi có phát sinh thêmghi chú bổ sung cho trường hợp tính giá đang chọn. Những từ viết tắt trong bảng được chú thích đầy đủ ở phía dưới. Sau khi nhập xong, nhà xe cần nhấp vào mục “Lưu” ở cuối dòng.

Lặp lại thao tác từ bước 7 đến bước 9 để thêm các trường hợp tính giá khác.

Bước 9: Sau khi nhập xong, nhà xe vẫn có thể sửa hoặc xóa các thông tin nhập sai. Sau khi nhập hết các trường hợp tính giá, nhà xe nhấp vào “Lưu bảng giá” để kết thúc.

Chú ý:

Bảng giá cho thuê xe chỉ được hiện lên Bảng giao dịch khi thỏa mãn cả 3 điều kiện:

- Giá thuê của xe được lựa chọn “Niêm yết”

- Xe đang nằm trong thời gian bảng giá có hiệu lực theo như thông tin cập ở bước 6.

- Bảng giá nhập vào đã được XeOnline kích hoạt.

Khi bảng giá được chính thức hiện trên Bảng giao dịch, các khách hàng có thể theo dõi thông tin giá cả chính xác từ phía nhà xe và tiến hành đặt thuê.

Bước 10: Sửa bảng giá

Đối với những bảng giá niêm yết để giao dịch, nhà xe không tự sửa giá được. Để sửa giá, nhà xe cần liên hệ với XeOnline.

Đối với những bảng giá không niêm yết, nhà xe có thể tự sửa giá bằng cách vào bảng giá của chiếc xe cần sửa, chọn chức năng “Sửa” và cập nhật lại các thông tin.