Cập nhật lịch xe In

Bước 1: Truy cập vào website www.xeonline.com.vn và đăng nhập vào tài khoản nhà xe.

Bước 2: Vào mục “Quản lý tài khoản/Danh sách xe

Bước 3: Nhấp chuột vào biểu tượng “Lịch xe” ở phía cùng bên trái chiếc xe cần cập nhật lịch.

Bước 4: Sau khi Bàng lịch khai thác xe được hiện ra, để thêm lịch trình mới cho xe, nhà xe nhấp vào “Thêm lịch trình”:

Nhập các thông tin về Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc rồi nhấp vào “Cập nhật” để kết thúc.

Lịch xe đã được cập nhật thành công: