Phóng sự về xeonline - 20/04/2009 In

Chương trình "Thế giới phương tiện" - Đài Truyền hình Hà Nội - Kênh H1 ngày 20/04/2009